Destination Jokkmokk ekonomisk förening (DJEF) är en medlemsägd intresse- och kunskapsorganisation för besöksnäringen i kommunen med syfte att stärka företagens förutsättningar till hållbar utveckling.

Vi agerar inte operativt i besöksnäringen – vi tillför kunskap, idéer, resurser och möjligheter.

Tillsammans med andra aktörer inom det lokala och regionala näringslivet verkar vi på geografiskt utvalda marknader med prioriterade segment och målgrupper.

Genom vår samordnande funktion skapar vi delaktighet, engagemang och långsiktigt samarbete.

Vårt utvecklingsarbete sker i projektform med specifika insatser riktade mot såväl näringen som marknaderna.

Det är också vårt jobb att kommunicera denna kunskap till främst våra medlemsföretag men också till andra samverkande aktörer.

Det är vårt ansvar att initiera, delfinansiera och samordna insatser för att ta vara på denna kunskap tillsammans med våra samarbetspartners.

Tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella partners verkar vi för ett ökat antal besökare hos våra företag.

DJEF är lokal samverkanspart i det regionala samverkansprojektet ‘Business Capacity Development in Swedish Lapland’.

Föreningen driver projektet ’Smart Specialisering i destinationen Jokkmokk – strategisk och taktisk hållbar utvecklingsplan för lokal destination kopplat till regional smart specialisering.’

Föreningen äger och förvaltar varumärket för Jokkmokk som resmål – Destination Jokkmokk.

Företag, förening eller organisation - Var med och stöd besöksnäringen i Jokkmokk!

Medlemskap i Destination Jokkmokk ek Förening är öppet för företag, föreningar och organisationer. Vill Du vara med och arbeta för besöksnäringen i Jokkmokk?

Fyll i och skicka in medlemsansökan redan nu!

Styrelsen 2020

Kjell-Åke Aronsson, Ájtte (ordf)

Annelie Päiviö, Hotel Akerlund (vice ordf)

Eva Gunnare, Essence of Lapland (sekr)

Caisa Isaksson, Arctic Guest House and Activities (kassör)

Tor-Henrik Buljo, Native Lapland/Årrenjarka (ledamot)

Lennart Pittja, Sápmi Nature (suppl)

Annika Fredriksson, Jokkmokks Bryggeri (suppl)

§2 Stadgar

Föreningens ändamål är att genom samverkan med föreningens medlemmar och med gott värdskap stärka och utveckla turism och handel och därtill sammanhängande och förenlig verksamhet i Jokkmokks kommun, i syfte att få fler besökare till destinationen.

Detta ska uppnås genom följande verksamheter:
– initiera utvecklings- och utbildningsprojekt inom turism och handel
– vara remissinstans gällande frågor inom turism och handel.
– vara Jokkmokks kommuns turistiska destination med medlemskap i Swedish Lapland Visitors Board.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och ett aktivt engagemang och arbete för föreningens syfte och mål.

Medlemsavgifter & insats
Medlemsinsatsen är 2000 kr (återbetalas vid skriftlig begäran om man utträder)
Medlemsavgift 2019
Medlemsavgift: 100 kr (icke avdragsgill)
Serviceavgift: 1400 kr (avdragsgill)

Fiskflyg erbjuder både reguljära flygningar i väglöst land och skräddarsydda aktiviteter med fokus på fiske, jakt och vandring. Fiskflyg

Resebyrå med personlig service och fullständiga IATA-rättigheter. Bokar resor till och från Jokkmokk (flyg, tåg, hotell, hyrbil m.m.) FÖRENINGSGATAN 3 …

Storvägen 19, 96202 Kvikkjokk Telefon: 0971-210 22 E-post: info@kvikkjokkfjallstation.se Öppettider 2020: 22/2-1/5, 17/6-22/9 STF Kvikkjokk Fjällstation Kvikkjokk –är en av…

Samisk design och samiska produkter från Stoorstålka i Jokkmokk Stoorstålka är ett samisk designföretag i Jokkmokk. Vi erbjudar vackra, smarta…

Jokkmokks kommun har ett diversifierat näringsliv som täcker de flesta branscher och sektorer. Företagsamheten är hög i kommunen, och när…

Edeforsvägen 2A, 960 24 Harads Telefon 0928-103 00 Treehotel.se Treehotel välkomnar dig att uppleva naturen på det mest minnesvärda och…