Efter ett litet upphåll där Destinationen har fått ladda lite energi ska vi nu ÄNTLIGEN komma igång med projektet ’Smart specialisering i besöksnäringen’! Under fyra workshops (juni till september) ska vi utveckla nya – och befintliga – hållbara produkter och samarbeten utifrån destinationens turistiska styrkeområden. Workshopserien blir samtidigt en arena där vi resonerar om destinationens målsättningar och vilken roll besöksnäringen kan spela i en positiv samhällsutveckling.

Vi plockar upp trådarna..
.. och kommer igång med nästa projekt som knyter an till resultaten i tidigare projekt. Hur mycket av det vi tidigare har kommit fram till är fortfarande relevant idag? Var befinner vi oss i förhållande till andra, både i de enskilda organisationerna och destinationen i stort? Vart vill vi vara på väg och hur kan vi tillsammans förmedla rätt budskap utåt? Nu har du chansen att vara med och påverka destinationens framtid, vi hoppas att du har möjlighet att vara med! Tvekan inte att höra av dig om du har funderingar eller önskemål om vad vi bör lägga fokus på!

En arena för tankar och idéer

Viktigast av kanske allt är att vi får en plattform där vi får träffa likasinnade för att fritt kunna diskutera tankar och idéer. Hur gör andra i din omgivning? Bli inspirerad eller kom för att inspirera andra! Kanske går du därifrån med en helt ny idé?

Projektets sponsorer