Efter två intressanta workshops var vi peppade att fortsätta diskussionerna. Vi spikade två nya datum och bjöd in till workshop 3 & 4.

I den tredje workshopen var ambitionen att gemensamt ta fram konkreta idéer på nya paket utifrån den dialog om destinationens styrkeområden och önskade relevanta målgrupper som vi arbetat med under de två första träffarna. Glädjande var att deltagarskaran återigen innehöll nya deltagare. För att ge extra höjd i workshopen hade vi engagerat Emma och Malin från Swedish Lapland Visitors Board, SLVB. Dels för att informera deltagarna om SLVB’s nuvarande projekt och satsningar, med störst fokus på Arctic Innovation Lab, men framför allt; att med sin erfarenhet och sina speciellt utvecklade verktyg kring innovationsprocesser och produktutveckling locka deltagarna att i en kreativ övning med tre grupper spåna fram var sitt femdagarspaket där så många kända leverantörer verksamma över kommunen skulle kunna ingå.

På ett mycket trevligt sätt kom de tre paketen att komplettera varandra; i samtliga tre fall fyllde de ’glapp’ i destinationens nuvarande utbud. I samband med att grupperna presenterade sina paket diskuterades förslagen i hela gruppen. Känslan var att samtliga paket skulle kunna vara möjliga både att sätta ihop i verkligheten – och att sälja dem. Övningen var därför ett bra sätt att visualisera både de resurser som finns inom destinationen – och hur vi kan tänka för att paketera dem.

Workshopen öppnade utan tvekan upp för nya samtal i nya konstellationer, en bonus som ju är en viktig förutsättning för att nya affärssamarbeten och produkter ska komma till stånd.

I den fjärde workshopen skulle vi fokusera på hur vi kan nå våra önskade målgrupper med de nya produkterna och paketen. I och med den extremt uppsnabbade projektprocessen fick vi här nöja oss med att utgå från de fiktiva erbjudanden som deltagarna utvecklade under workshop nr 3. Även i denna workshop hade vi glädjen att ha medverkan från Swedish Lapland Visitors Board. Annika, dess vd, och Johanna, digital trollkonstnär – båda med stort hjärta för Jokkmokk – gav oss massor av information och professionella råd. Ett bra exempel var informationen kring kundresan; hur en potentiell besökare tänker och agerar ’därute’, dvs på Internet. Vad man i vår roll som företagare och destinationsbolag måste förstå, hur man kan anpassa och bygga upp sin marknadsföring så att den blir relevant och mer träffsäker.

Ett case som diskuterades ingående var att Nordenskiöldsloppet från och med denna säsong förvaltas av Jokkmokks Skidklubb. Representanter från föreningen lyfte de utmaningar kring ’lokal samling’ som man menar är helt nödvändig för att det ska fungera lika bra som tidigare säsonger. I den diskussion som följde kom mycket att handla om paketering; inte minst om hur boende- / inkvarteringsfrågorna kan lösas på ett smidigt sätt. Ett av ortens hotell föreslog att föreningen och relevanta aktörer med boendemöjligheter skulle träffas för att diskutera möjligheter att underlätta bokningsprocesser. Förhoppningsvis kan det bidra till en mer transparent situation, både för tävlande som för arrangörer och lokala aktörer.