Utöver 4 workshops har vi i projektet Smart specialisering i besöksnäringen även genomfört fem informationsmöten för allmänheten runt om i kommunen; Kåbdalis, Porjus, Vuollerim, Kvikkjokk och Jokkmokk. Med på alla möten var också Strukturum för att kunna fånga upp nya företagsidéer, vilket kändes angeläget. Sammantaget kan sägas att vi diskuterade allt från lokalhistoria som besöksmål till nya satsningar för både unga och äldre besökare. Strukturum fick fånga upp någon ny idé som kunde tas vidare, vi tog emot värdefull information kring behov av allmänna faciliteter som toaletter och soptunnor på vissa orter, och svårigheter med resor till och inom kommunen nämndes igen som problematiskt då det gäller utveckling av besöksnäringen. Turismen lyftes som en viktig faktor för bygden, men då är det viktigt att den lokala infrastrukturen fungerar.