En sammanfattning av början på projektet Smart Specialisering i besöksnäringen, här är vad som diskuterades under workshop 1 & 2:

Under de första två workshop-tillfällena diskuterade deltagarna destinationens potentialer, som sammanföll väl med de potentialer som definierades under förstudieprojektet (2020). Förutom natur, kultur och de ikoniska platserna lyftes bland annat den höga koncentrationen av kulturarbetare, butiks- och shoppingutbudet och vänligheten hos befolkningen fram. De stora utmaningarna som diskuterades var resorna hit – det är inte alldeles enkelt att på egen hand ta sig till kommunen – och även svårigheter att nå ut och få besökare hit, sårbarhet i aktivitetsutbudet och avsaknaden av en gemensam boknings- och aktivitetskalender.

Workshop 2 inleddes med en presentation av Marcus Eldh, Wild Sweden, som valt att förlägga flera vinterturer i Jokkmokk. Marcus lyfte fram Jokkmokk som en unik plats: Naturen, djuren, växterna, anläggningarna (mitt i naturen), möjligheten att plocka och äta växter och örter är exempel på vad hans internationella kunder önskar – och allt detta finns i Jokkmokk. Dock nämnde även Marcus svårigheterna att ta sig hit med gäster. Efteråt diskuterade deltagarna att vi är för dåliga på att paketera och själva sälja det vi har på orten. Just detta med paketering är temat i de efterföljande workshoparna.