Vad är det egentligen som händer på destinationen?

Sedan i maj 2023 har Destination Jokkmokk ekonomisk förening drivit projektet ’Smart specialisering i besöksnäringen’. Projektet finansieras av Leader Polaris, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Sparbanken Nord och Jokkmokks kommun. Målsättningen med det korta projektet (projektet avslutas sista november 2023), är att förankra och utveckla destinationens unika turismpotentialer, dvs de styrkor av olika slag som gör destinationen Jokkmokk till en unik plats att besöka. Projektets huvudsakliga målgrupp är besöksnäringens företag och aktörer, både befintliga som potentiella. Vi har bjudit in dessa företag, organisationer, föreningar, privatpersoner och kommunala verksamheter till fyra workshops där vi presenterat både de valda potentialerna och förslag på de målgrupper vars drivkrafter för att resa till andra platser stämmer överens både med destinationens potentialer och med dess värdegrund. Det handlar om att även i fortsättningen bedriva en hållbar turism, där småskalighet, inte volym, är en bärande modell. En modell som betyder att vi vårdar våra resurser, såväl de miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella, så att de kan nyttjas och avnjutas även av kommande generationer.

Vi har även bjudit in allmänheten till ett antal öppna möten. De platser vi besökt är Kåbdalis, Vuollerim, Porjus, Kvikkjokk och Jokkmokks centralort. Syftet med mötena har varit att informera om projektet, men kanske framför allt, att bjuda in lokalbefolkningen till en dialog om besöksnäringens roll i platsernas, och i förlängningen, hela kommunens utveckling. Mötena har gett oss ovärderlig kunskap om platsers historia, om resurser som finns, funnits och saknas, om behov och om innovativa och spännande idéer. Vi vill tacka alla engagerade deltagande kommunmedborgare för allt ni har bidragit med. Det har varit en riktig läranderesa som inte slutar här!

Den tredje aktiviteten vi genomfört är löpande möten och företagsbesök där vi träffat många av våra besöksnäringsföretag, men även andra intressenter och möjliggörare som på olika sätt är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra företag, vår destination och våra turistiska erbjudanden. Det finns självklart mycket mer att göra, men tack vare de pratstunder vi fått med många av er så har vi gemensamt kunnat utveckla idéer vidare och ta med oss konkreta förslag till nya insatser. Även här vill vi tacka för att ni så generöst bjudit in oss i era verksamheter och företag!

I några kommande inlägg ska vi berätta mer om de olika aktiviteterna, med fokus på de workshops och öppna möten vi genomfört. Vi hoppas det kan inspirera er till ett kreativt samtal kring hur vi tillsammans utvecklar kommunen Jokkmokk till en av de mest hållbara och spännande platserna att besöka i vår Arktiska destination!