Peace and Quiet Hotel drivs av mig Björn Hedlund-Länta. Jag har växt upp i den skandinaviska vildmarken och haft friluftslivet som min passion med mer än 3000 nätter i skog och fjäll innan jag hann fylla 20 år. Sedan ledde mitt fjällintresse mig till att bli bergsguide vilket jag varit det senaste decenniet.Under dessa år har jag fått nöjet att lära tusentals människor hur man överlever och blir vän med den subarktiska miljön sommar som vinter genom omfattande kursverksamhet.

Jag brinner verkligen för att förmedla de tysta kunskaper om naturen som jag fått till mig av mina läromästare och mina egna erfarenheter. Jag kan erbjuda skräddarsydda upplägg efter era önskemål. Det här är mitt grundutbud.

SOMMAR

Midnattssolens panoramabåt

Bo mitt i den lappländska naturen, ute på Luleälvens vackra vatten. Njut av midnattssolens guldröda ljus från din komfortabla hotellsäng med Sareks vackra siluetter som fond. Ni flyter sakta fram i landskapet under middagen och kan njuta av det stilla livet. Guiden kör er tyst fram med panorama båtens lågmälda elmotor. Efter ett uppfriskande midnattssol dopp kan ni fiska genom golvet på båten eller soltorka er på däck. Efter en oförglömlig natt kan ni fortsätta ta del av valfria aktiviteter men jag rekommenderar alltid att göra ett strandhugg och kliva in i Eva Gunnares magiska värld där ni med alla sinnen får uppleva den lappländska naturen på nära håll. Är det rätt säsong kan ni komma hem till båten och själv tillreda den ljuvligaste hjortronpajen med vaniljsås eller varför inte en grillad renfile med egenplockade rårörda lingon och gräddkantarellsås.

https://airbnb.com/h/midnightsunboat

Midnattsolspanoramamiddag på flytande hotell

Träffa en lokal historieberättare som förgyller kvällen med jojk och minnen från de samiska vidderna.

Fiskeutflykt med lokal guide på Vaikijaure

Lär dig finna de bästa blåbärtuvorna och hjortronmyrarna med en lokal bärguru.

Guidad visning på Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum (inklusive fjällträdgården)

VINTER

Aurora borealis Northern light glass igloo boat

Upplev det arktiska ljuset i Europas sista vildmark. I samernas kulturella centrum Jokkmokk får du uppleva ecovänlig lyxglasigloo för två. En bergsguide tar dig under säkra förhållanden med ut i vildmarken till boendet så att du kan känna dig trygg och avslappnad i mötet med den storslagna naturen.Tillsammans med din partner kan ni återfinna varandra i total frid och tvåsamhet. Njut av vintergatan som du aldrig sett den förr och färgsprakande norrsken som dansar över himlavalvet.

https://airbnb.com/h/auroraborealis

Bli renskötare för en dag

Följ med släkten ut i renskogen och upplev renskötarens vardag.Till fots, på skidor och skoter.

Isbad och vedeldad bastu

Fire on ice- lokal gastronomi för kropp och själ

Turskidåkning

Snöskotur

Isfiske

Engelsk version

Peace and Quiet Hotel is run by me Björn Hedlund-Länta. I grew up in the Scandinavian wilderness and had the outdoors as my playground with more than 3000 nights in the woods and mountains before I turned 20. Then my mountain interest led me to become a mountain guide, which I have been for the past decade. During these years I have had the pleasure of teaching thousands of people how to survive and become friends with the subarctic environment during summer and winter through extensive course activities. I am really passionate about conveying the silent knowledge of nature that I have learned from my masters and my own experiences. I can offer customized program designs according to your wishes. This is my basic selection.

SUMMER

Midnight sun panoramic boat

Stay in the middle of Lapland nature, out on the beautiful water of the Lule River. Enjoy the midnight sun’s golden red light from your comfortable hotel bed with Sarek’s beautiful silhouettes as a backdrop. You float slowly in the landscape during dinner and enjoy the still life. The guide drives quietly with the panoramic boat’s low-powered electric motor. After a refreshing midnight sun dip, you can fish through the floor of the boat or sun dry on the deck. After an unforgettable night you can continue to take part in optional activities, but I always recommend doing a beach cut and stepping into Eva Gunnare’s magical world where you get to experience the Lapland nature up close with all your senses. If it is the right season, you can come home to the boat and prepare the most delicious cloudberry pie with vanilla sauce yourself or why not a grilled reindeer file with your own pickled raw lingonberries and cream chanterelle sauce.

https://airbnb.com/h/midnightsunboat

Midnight sun panorama dinner at floating hotel

Meet a local storyteller who celebrates the evening with jojk and memories from the Sami plains.

Fishing excursion with local guide on Vaikijaure

Learn to find the best blueberry pigeons and cloudberry ants with a local berry guru.

Guided tour of Ájtte, Swedish Mountain and Sami Museum (including the mountain garden)

WINTER

Aurora borealis Northern light glass igloo boat

Experience the Arctic light in Europe’s last wilderness. In the Sami cultural centre of Jokkmokk, you will experience eco-friendly luxury glass glazing for two. A mountain guide takes you under safe conditions out into the wilderness to the accommodation so that you can feel safe and relaxed in the encounter with the magnificent scenery. Together with your partner, you can find each other in total peace and tranquillity. Enjoy the milky way like you have never seen it before and the colourful northern lights dancing across the sky.

https://peaceandquiethotel.com/

Become a reindeer herder for a day

Accompany the family out into the reindeer forest and experience the reindeer herder’s everyday life. On foot, on skis and snowmobiles.

Ice bath and wood-heated sauna

Fire on ice- local gastronomy for body and soul

Ski touring Snowshoe Ice Fishing