Foto toppbild: Sue Carvel

Våra turer handlar egentligen inte om att se vilda djur. De handlar om att upptäcka nya saker tillsammans med andra. Vi vill att våra gäster ska känna sig inspirerade till att bevara vild och vacker natur, och de djur de kommer för att uppleva. Men mest av allt vill vi att du ska ha kul med oss.

— Marcus Eldh, grundare av WildSweden

Allt började med Älgsafari

Ända sedan Marcus höll i sin första älgsafari 2003 har WildSweden vuxit till att ha ett brett utbud av upplevelser med inriktning på djur och natur. Från ylande vargar i Skinnskatteberg till norrsken i Jokkmokk.

Varför gör vi det här egentligen?

Jag är övertygad om att möten med vilda djur är ett sätt att få människor att komma närmare naturen. Vi hoppas att våra gäster blir intresserade av biologisk mångfald och att de väljer att leva ett hälsosammare liv i samklang med ekosystemen. Vi vill inspirera människor till att börja engagera sig för att bevara naturen. Det här är vårt bidrag för att göra världen lite vildare.

I Sverige, som i de flesta andra delar av världen, avverkas och ersätts skogar med plantager och vilda djur ses ofta bara som problem och kostnader för jordbrukare och markägare. Vad kan vi göra för att ändra på det?

Det är ganska enkelt …

När vild natur och vilda djur skapar inkomster för lokalbefolkningen och de lokala företagen ökar sannolikheten att fler engagerar sig för att bevara naturen.

WildSweden används ofta som ett gott exempel på att vild natur kan generera betydande inkomster för landsbygden, och att vilda djur i själva verket är värda mer levande än döda.

De flesta politiker är redan medvetna om att turism ger inkomst. Nu behöver vi bara övertyga dem om att vild natur är Sveriges främsta attraktion och det är ytterligare en anledning till att vi måste bevara mer av den.

Vi står upp för att bevara svenska skogar

Vi kräver att alla gammelskogar, urskogar och skogar med hög biologisk mångfald i Sverige får permanent skydd nu!

Vi kräver också att svenska staten och skogsindustrin tar ett mycket större ansvar för att skydda den biologiska mångfalden i Sveriges alla skogar. En naturlig skog är inte bara träd utan ett hälsosamt ekosystem med en rik biologisk mångfald där en stor variation av svampar, växter, insekter och ryggradsdjur trivs.

Vi är inte alls emot att bruka skogen och ta ut träråvara. Trä är ett fantastiskt förnyelsebart material och vi ser många goda exempel på småskaliga skogsbruk som drivs på ett hållbart sätt.

Men under de senaste årtiondena har de flesta av Sveriges skogar förvandlats till monokulturer av samma ålder. Granar och tallar planterats som grödor som ska skördas och förädlas till timmer och pappersmassa.

Vi känner stor sorg och uppgivenhet varje gång vi måste berätta för våra gäster att Sveriges skogar misshandlas. Stora företag inklusive den svenska staten och den svenska kyrkan hugger fortfarande ned Sveriges sista återstående urskogar bit för bit.

Läs mer om WildSweden och om vilda naturupplevelser i Sverige:

WildSweden.se


Fantastiskt norrsken Foto: Roland Smolenears

Foto nedan tv Lavskrika Foto: Simon Green Foto nedan th Mys runt elden Foto: Simon Green