I Jokkmokk är naturen alltid närvarande. Kommunen är landets näst största men också den mest högalpina. I väster reser sig nio toppar i Stora Sjöfallet och Sareks nationalparker över 2000 meter och i Sarek finns 22 toppar över 1900 meter över havet. Längre västerut breder skogslandskapet ut sig. Muddus nationalpark med sin fantastiska urskog är unik på många sätt. Landskapet är också präglad av de många vattendragen. Från Lule älvs källflöden, Pärlälven och det vilda Råne älvs källflöden till fantastiska klara fjällsjöar och skogstjärnar i skogslandet.